Πολιτική Aπορρήτου

Πολιτική Aπορρήτου της σελίδας indidestem.eu

Η εφαρμογή αυτή συλλέγει μερικά Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: insidestem.eu

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Επικοινωνίας: insidestem.eu@gmail.com

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή, μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookies. Δεδομένα χρήσης: Όνομα, επίθετο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή σε συγκεκριμένα κείμενα επεξήγησης που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτήν την Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη αποδοχή αυτών των Δεδομένων ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της από αυτήν την Εφαρμογή. Σε περιπτώσεις όπου η παρούσα Εφαρμογή δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Οι χρήστες που δεν είναι βέβαιοι για το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο. Οποιαδήποτε χρήση Cookies-ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης-από αυτήν την Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή εξυπηρετεί τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookie, εάν είναι διαθέσιμη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που αποκτώνται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Κάτοχο.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο.

Ειδικότερα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

– Αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων. – Αντίθεση στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω. – Πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο, να αποκτούν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνουν ένα αντίγραφο των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. – Να επαληθεύσουν και ζητήσουν διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους. – Περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπεύθυνος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους. – Να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν με άλλο τρόπο τα Προσωπικά τους Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Υπεύθυνο. – Λήψη των Δεδομένων τους και μεταφορά τους σε άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο χειριστή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή ισχύει εφόσον η επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτών. – Καταθέστε ένα παράπονο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει ετοιμαστεί με βάση διατάξεις πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου. 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.

Η κοινοπραξία θα διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα για 2 χρόνια μετά το τέλος του έργου.

(Εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης: 31.10.2022).