Το Έργο Inside Stem

Κοινωνική ένταξη των μαθητών με οπτική αναπηρία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM

Το έργο INSIDE στοχεύει στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων STEM* [Science, Technology, Engineering and Mathematics] των μαθητών με οπτική αναπηρία, και των δασκάλων τους, τόσο στις χώρες που παίρνουν μέρος στη Σύμπραξη αλλά και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μέσω της ανάπτυξης και δημιουργίας των απαραίτητων πνευματικών και απτών παραδοτέων που ευνοούν τις ευκαιρίες για συμμετοχή, την κοινωνική ένταξη και την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές, με σκοπό να τους παρακινήσουν να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε προσαρμοσμένα STEM εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητές με οπτική αναπηρία και να βελτιώσουν τις τεχνολογικές και ψηφιακές τους δεξιότητες, αλλά και την κριτική τους σκέψη και την δημιουργικότητα.
Η υλοποίηση του προγράμματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συμβάλλει στην ανταλλαγή αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών μεταξύ των Εταίρων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν διαφορετικά σχολεία και δομές εκπαιδευτικής ένταξης και συμπερίληψης, αναφορικά με την εκπαιδευτική μέθοδο STEM. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, θα διεξαχθεί ένα σεμινάριο “”Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών”” με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών σε τμήματα ένταξης, αναφορικά με τη μεθοδολογία STEM, τις υποστηρικτικές τεχνολογίες (τρισδιάστατη εκτύπωση) και το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

the INSIDESTEM Project info

Πιο συγκεκριμένα, η σύμπραξη των Εταίρων του έργου INSIDE έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

the INSIDESTEM project objective number 1

Την προσβασιμότητα των μαθητών με οπτική αναπηρία σε προγράμματα σπουδών βασισμένα στη σύγχρονη μεθοδολογία STEM, μέσω προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών σεναρίων

objective 2

Την ανάπτυξη και καλλιέργεια STEM δεξιοτήτων με την χρήση της μεθοδολογίας 3D printing στους Εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στο έργο και διδάσκουν σε τμήματα ένταξης της γενικής εκπαίδευσης ή σε ειδικά σχολεία μαθητές με οπτική αναπηρία

the INSIDESTEM project objective number 3

Τον σχεδιασμό και την υποστήριξη της E-learning πλατφόρμας με τίτλο: «Εκπαιδευτικά σενάρια STEM για μαθητές με προβλήματα όρασης» και άλλο εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίζει τόσο εκπαιδευτικούς, όσο και μαθητές

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

the ISIDESTEM project Target Group 1

Μαθητές με προβλήματα όρασης

Μαθητές με προβλήματα όρασης (Visually Impaired) (ολική τύφλωση ή υπολειπόμενη όραση), ηλικίας 12-18 ετών, που φοιτούν σε σχολείο ένταξης ή σε κέντρο που ειδικεύεται σε προβλήματα όρασης.

the ISIDESTEM project Target Group 2

Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί, που θέλουν να καλλιεργήσουν τις γνώσεις των μαθητών με οπτική αναπηρία στη διδακτική STEM

the ISIDESTEM project Target Group 3

Μαθητές

Μαθητές, ηλικίας 12-18 ετών, που φοιτούν σε σχολείο ένταξης με συμμαθητές με οπτική αναπηρία

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο!