Έντομα

Αντικείμενο: Βιολογία, Επιστήμη της Φύσης
Τάξη: 4η-9η τάξη
Ηλικίες: 12-16 χρόνων
Λέξεις Κλειδιά: ασπόνδυλα, αρθρόποδα , αμφίπλευρη
συμμετρία, επεκτάσεις σώματος, καρκινοειδή, αραχνοειδή,
έντομα
Μορφή της ομάδας: ομάδες (διαταραχή όρασης και μη)

 

Insects EL