Ανθοφορία

Αντικείμενο: Βιολογία, Φυτολογία
Τάξη: Α’ Γυμνασίου έως Α’ Λυκείου
Ηλικίες: 12-16 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Βοτανική| σπόροι φυτών κάλυψη| σπόροι γυμνών φυτών| αναπαραγωγή φυτών| βλαστική αναπαραγωγή| σεξουαλική αναπαραγωγή| κατασκευή λουλουδιών
Μορφή της ομάδας: Μικτή (Μαθητές με ή χωρίς προβλήματα όρασης)

 

Blossom EL