Ακτινοβολία

Αντικείμενο: Φυσική, Μαθηματικά
Τάξη: Γ’ Γυμνασίου ‘εως Β’ Λυκείου
Ηλικίες: 15-17 ετώνs
Λέξεις Κλειδιά: Απορρόφηση| Εκπομπή | Αντανάκλαση| Ραδιενέργεια
Μορφή της ομάδας: Μικτή (Μαθητές με ή χωρίς προβλήματα όρασης)

 

Radiation EL