Αριθμός π

Θέμα: Γεωμετρία / Μηχανική
Τάξη: Οποιαδήποτε τάξη γυμνασίου ή λυκείου
Ηλικίες: 12-18 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Η έννοια του κύκλου | Μέτρηση | Διάμετρος | Ακτίνα | Αριθμός π
Μορφή Ομάδας: Μικτή (Με ή χωρίς προβλήματα όρασης)

Pi EL