Γεωργαφία

Αντικείμενο: Γεωργαφία, Γεωλογία
Τάξη: Γ’ Γυμνασίου ‘εως Β’ Λυκείου
Ηλικίες: 15-17 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Ανάγλυφο| ακτογραμμή| ακτή| γεωλογικοί σχηματισμοί
Μορφή της ομάδας: Μικτή (Μαθητές με ή χωρίς προβλήματα όρασης)

 

Geography EL