Διάδοση του ήχου

Θέμα: Φυσική
Επίπεδο: 8η τάξη
Ηλικίες: 13‐15 χρονών
Λέξεις κλειδιά: Διάδοση, ήχος, ηχώ, ανάκλαση, απορρόφηση
Τύπος ομάδας: ομάδες (διαταραχή όρασης και μη)

 

SOM EL