Μεσοκάθετος

Αντικείμενο: Μαθηματικά / Γεωμετρία / Φυσική
Τάξη: Γυμνάσιο / Λύκειο
Ηλικίες: 12-15 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Γεωμετρία | Τοπογραφία | Απόσταση | Ορθή γωνία
Μορφή της ομάδας: Μικτή (Με ή χωρίς προβλήματα όρασης)

Perpendicular EL