Πυθαγόρειο Θεώρημα

Αντικείμενο: Μαθηματικά
Τάξη: Α’ και Β’ Γυμνασίου
Ηλικίες: 13-15 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Γεωμετρία | Μαθηματικά | Πυθαγόρειο Θεώρημα | Γωνίες
Μορφή της ομάδας: Μικτή (Μαθητές με ή χωρίς προβλήματα όρασης)

Pythagorean Theorem EL