Τριβή

Αντικείμενο: Φυσική
Τάξη: Α΄ Λυκείου
Ηλικίες: 15-16 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Φυσική | Μαθηματικά | Τριβή | Στατική Τριβή | Τριβή Ολίσθησης
Μορφή της ομάδας: Μικτή (Με ή χωρίς προβλήματα όρασης)

Friction EL