Privaatsuspoliitika

insidestem.eu privaatsuspoliitika

See rakendus kogub selle kasutajatelt mõningaid isiklikke andmeid.

Omanik ja andmete kontrollija: insidestem.eu

Omaniku kontakt-email: insidestem.eu@gmail.com

Kogutavate Andmete liigid

Isiklike Andmete hulgas, mida see Rakendus kogub, kas siis ise või kolmandate osapoolte kaudu, on: Küpsised; Kasutusandmed; eesnimi; perekonnanimi; telefoninumber; e-maili aadress.

Täielikud üksikasjad mistahes liiki kogutud Isiklike Andmete kohta on toodud sellele pühendatud privaatsuspoliitika osades või teatud selgitavates tekstides, mida näidatakse enne Andmete kogumist. Isiklikud Andmed võivad olla vabalt Kasutaja poolt antud või Kasutusandmete puhul kogutakse automaatselt selle Rakenduse kasutamisel. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik Andmed, mida see Rakendus nõuab, kohustuslikud ja suutmatus neid Andmeid anda võib muuta sellele Rakendusele oma teenuste pakkumise võimatuks. Juhtudel, kus see Rakendus spetsiaalselt väidab, et mõned Andmed ei ole kohustuslikud, on Kasutajad vabad mitte jagama neid Andmeid ilma tagajärgedeta Teenuse kättesaadavusele või toimimisele. Kasutajad, kes ei ole kindlad, millised Isiklikud Andmed on kohustuslikud, on teretulnud Omanikuga ühendust võtma. Mistahes Küpsiste – või muude jälgimistööriistade kasutamine selle Rakenduse või kolmandate osapoolte teenuste omanike poolt teenib kasutaja poolt nõutud Teenuse pakkumise eesmärki, lisaks mistahes muudele otstarvetele, mis on kirjeldatud käesolevas dokumendis ja Küpsiste poliitikas, kui see on kättesaadav.

Kasutajad on vastutavad mistahes kolmanda osapoole Isiklike Andmete eest, mida nad saavad, avaldavad või jagavad selle Rakenduse kaudu ja kinnitavad, et neil on kolmanda osapoole nõusolek varustada Omanikku Andmetega.

Kasutajate õigused

Kasutajad võivad teostada teatud õigusi seoses oma Andmetega, mida Omanik töötleb.

Eelkõige on Kasutajatel õigus teha järgnevat:

– Võtta oma nõusolekut igal ajal tagasi. Kasutajatel on õigus võtta tagasi nõusolek, milles nad on eelnevalt andnud oma nõusoleku oma Isiklike Andmete töötlemiseks. – Vaidlustada oma Andmete töötlemist. Kasutajatel on õigus vaidlustada oma Andmete töötlemist, kui töötlemine viiakse läbi muul õiguslikul alusel kui nõusolek. Edasised üksikasjad on toodud sellele pühendatud osas allpool. – Pääseda ligi oma Andmetele. Kasutajatel on õigus teada, kas Omanik töötleb Andmeid, saada teavet seoses töötlemise teatud aspektidega ja saada koopia Andmetest, mida töödeldakse. – Kinnitada ja taodelda parandusi. Kasutajatel on õigus kinnitada oma Andmete õigsust ja paluda neid uuendada või parandada. – Piirata oma Andmete töötlemist. Kasutajatel on õigus teatud tingimustel piirata oma Andmete töötlemist. Sel juhul Omanik ei töötle nende Andmeid ühelgi muul eesmärgil kui nende säilitamine. – Isiklike Andmete kustutamine või muul viisil eemaldamine. Kasutajatel on õigus teatud tingimustel saada oma Andmed Omaniku käest kustutatud. – Saada oma Andmed kätte ja viia need üle teisele kontrollerile. Kasutajatel on õigus saada oma Andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis ja kui tehniliselt teostatav, viia see üle teisele kontrollerile ilma takistusteta. See säte on rakendatav tingimusel, et Andmeid töödeldakse automaatselt ja et töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, lepingul, milles Kasutaja on osaline või lepingueelsetest kohustustest. – Esitada kaebus. Kasutajatel on õigus tuua nõue oma kompetentse andmekaitse asutuse ette.

Seaduslik informatsioon

See privaatsusavaldus on ette valmistatud, põhinedes mitmete seadusandluste sätete põhjal, kaasa arvatud määruse (EL) 2016/679 artiklil 13/14 (Üldine andmekaitse määrus).

See privaatsuspoliitika seostub vaid selle Rakendusega, kui ei väideta teisiti selle dokumendi piires.

Usaldusühing hoiab teie andmeid 2 aastat pärast projekti lõppu.

(Hinnanguline lõpukuupäev: 31.10.2022)