The INSIDE STEM project

Vaegnägevate õpilaste sotsiaalne kaasamine LTT-projektide kaudu

See projekt on suunatud pimedate LTT-oskuste tugevdamisele konsortsiumi riikides ja teistes Euroopa riikides, arendades vajalikke intellektuaalseid ja käegakatsutavaid väljundeid nii vaegnägevatele õpilastele kui ka nende õpetajatele, et motiveerida neid looma LTT-l põhinevaid projekte ja parandada tehnika- ja digitaalseid oskusi, soosides võimalusi osaleda, olla sotsiaalselt kaasatud ja suhelda oma klassikaaslastega. See on suunatud ka parimate tavade levitamisele, mida arendatakse mitte ainult riikides, millel on pikk traditsioon kaasavas hariduses, vaid ka riikides, mis on selles hariduslikus valdkonnas vähem arenenud, luues käsiraamatu ja e-õppe platvormi õpilaste LTT-projektide kohta. Selle projekti teostamine Euroopa tasandil aitab kaasa üleviidavatele tulemustele ja headele tavadele riikide vahel, kus on erinevat liiki kaasavad koolid ja erinevad integratsiooni tasemed LTT-trendi viimisel haridusse. Nende eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi “koolita õpetajaid” põhimõtet, mis on sihitud kaasava kooli õpetajate võimekuse suurendamisele LTT-metoodikas, assisteerivates tehnoloogiates (3d printimine) ja õppematerjalis, mida kasutatakse.

the INSIDESTEM Project info

Selle projekti Konsortsium on seadnud järgnevad eesmärgid:

the INSIDESTEM project objective number 1

Hariduslike LTT-projektide kättesaadavaks tegemine vaegnägevatele (VN) õpilastele

objective 2

Kaasavates või erikoolides töötavate õpetajate võimekuse suurendamine vaegnägevate õpilastega LTT-projektides, kasutades 3D-printimist.

the INSIDESTEM project objective number 3

E-õppe platvormi "LTT-projektid vaegnägevatele õpilastele" ja muu õppematerjali, mis toetab õpetajaid ja õpilasi, kes töötavad kaasavas hariduses VN õpilastega, disain ja tugi.

Peamised sihtgrupid:

the ISIDESTEM project Target Group 1

Vaegnägijatest õpilased

Vaegnägijatest (VN) õpilased (need, kes on pimedad või halva nägemisega), vanuses 12-18 aastat, kes õpivad kaasavas koolis või keskuses, mis on spetsialiseerunud vaegnägemisele,

the ISIDESTEM project Target Group 2

Õpetajad

Õpetajad kes soovivad suurendada oma vaegnägijatest õpilaste LTT-alaseid teadmisi

the ISIDESTEM project Target Group 3

Õpilased

Õpilased, vanuses 12-18, kes õpivad kaasavas koolis VN klassikaaslastega.

Telli meie uudiskirju!