Inside partnerid

1973. aastal asutatud UMinho on tänapäeval üks kõige tähtsamaid ja prestiižsemaid kõrgkoole Portugalis. See on tuntud nii õppejõudude kompetentsi ja kvaliteedi ning tipptasemel teaduse poolest kui ka suure valiku pakutavate bakalaureuse ja magistri õppekavade ning tähelepanuväärsel tasemel suhtluse poolest teiste institutsioonide ja ühiskonnaga üldiselt.
UMinho asub Portugali põhjaosas ja sellel on linnak Braga linnas ja kaks ülejäänud linnakut Guimarães’ linnas, mille õpilaste arv on umbes 20000, millest 40% on magistri- või doktoriõppe üliõpilased. Ülikoolil on 1200 õppejõudu ja teadustöötajat ning ligi 800 tehnilist ja administratiivset töötajat.
Ülikooli organisatsiooniline struktuur on paindlik ja soodustab innovatsiooni ja interdistsiplinaarsust, soosides tekkivate teadusvaldkondade uurimist. Kõik 12 kooli/instituuti on üsna kõikehõlmavad ja viitavad oma akadeemilisele ja teaduslikule kvaliteedile rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil. UMinho õppe- ja teadusprojektid on saanud suurt rahvusvahelist tähelepanu ja saavad tuge ning on lähedalt seotud paljude teiste teaduskeskustega üle maailma. UMinho on teadusülikool, mis on pühendunud teadmiste väärtustamisele ja on keskendunud ka sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ja millel on palju edukaid partnerlusi. Shanghai edetabel 2019 järjestas UMinho maailmas 500 parima ülikooli hulka ja Times’i kõrghariduse edetabel ülikooli mõju kohta 2019 pidas UMinhot parimaks Portugali ülikooliks ja 83ndaks üle kogu maailma selle sotsiaalse ja majandusliku mõju tõttu, mis põhineb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärkidel.
UMINHO pakub 57 bakalaureuse ja magistri integreeritud kraadi, peaaegu 100 magistri õppekava ja üle 60 doktoriõppe programmi (mitmetesse rahvusvahelistesse programmidesse on kaasatud prestiižsed institutsioonid nagu MIT ja CMU, USA). Rahvusvahelistumine on asutusesisene prioriteet ja UMinhol on pikk ja usaldusväärne kogemus mitmete EL programmide koordineerimisel ja nendes osalemisel.
Füüsika keskus, UMinhol põhinev osa CF-UM-UP (hinnatud väga heaks) viib läbi mitmeid multidistsiplinaarseid uuringuid, mis keskenduvad füüsikale, materjaliteadusele, bionanosüsteemidele, optikale ja nägemisteadusele. Selle teaduskonnad hõlmavad varustust toorainete kasvatamiseks ja iseloomustamiseks ning optiliste, elektriliste, magnetiliste ja mehaaniliste omaduste uuringuid. www.uminho.pt/en

Henriques Nogueira koolide avalik rühmitus sisaldab 9 lasteaeda, 6 esimese kooliastme kooli, 1 teise ja kolmanda kooliastme kooli ja 1 keskkooli, rühmituse peakorterit. Tema meeskonnas on üle 204 õpetaja (160 AEHN peakorteris) ja 84 tehnilise töötaja 2170 õpilase kohta vanuses 3-60.
Peakorter-kool asub Torres Vedras, 50 km Lissabonist põhjas, ja seda gruppi külastab enamasti sagedasti elanikkond, kes tuleb tööstuspiirkondadest. Selle tekke algusest varastel 1970ndatel on kooli suund seotud tehnoloogiliste / professionaalsete õppekavadega. Tänapäeval on koolis üldised täppisteaduste- ja humanitaarkursused ja ka professionaalsed kursused nagu kommerts, graafiline disain, arvutisüsteemide juhtimine ja programmeerimine, tervishoid, toidu töötlemine ja kvaliteedikontroll, juhtimine, multimeedia ja sport.
Kindlustamaks piisavat kutseõpet noortele inimestele, on koolil koostöö rohkem kui 60 regiooni firmaga. Kool pakub ka õpet täiskasvanutele, kes tahavad parandada oma hariduslikke või professionaalseid oskusi ja portugali keelt välismaalastele. Me oleme järelikult kool, mis edendab kaasavaid tegutsemisviise, misjaoks see panustab QUALIFICA keskuse töösse, mis põhineb Grupi peakorteril, partnerlustes IEFP-ga, Torres Vedra kodadega ja Sobral de Monte Agraço’ga, sotsiaalkindlustusega, regiooni ühendustega, mis tegelevad spordi ja kultuuritegevustega, firmadega ja professionaalsete ning äriliste ühendustega.
Meie keskkool on abikool pimedatele ja halva nägemisega õpilastele.

N. G. O. “Protoporia” toetab ja harib vaegnägevaid õpilasi ja nende peresid rahvuslikul tasandil, pakkudes neile hariduslikke / terapeutilisi / meelelahutuslikke programme ja nõustamise / psühholoogilise toetuse teenuseid enam kui kakskümmend aastat, järgides uusi ja innovatiivseid suundumusi erihariduse ja kaasava hariduse valdkonnas. Protoporia visioon on luua maailm, kus domineerivad erinevuste kaasamine ja võrdsed võimalused.
Alates septembrist 2016 on Protoporia juhtinud esimest loomingulist kutsealast keskust vaegnägevatele lastele Kreekas, programmi, mis pakub loomingulisuse tunde vaegnägevatele õpilastele eelkooli, põhikooli ja keskkooli tasemel. Pakutavad teenused sisaldavad meelelahutuslikke ja vabaaja tegevusi, koos iseseisvate ja sotsiaalsete oskuste arendamisega. Programmi viib ellu spetsialiseerunud ja kogenud teaduslik personal koostöös hariduse ja taastusravi keskusega pimedatele ja teiste heakskiidetud organitega. Viie tegutsemisaasta jooksul on esimene loominguline kutsealane keskus vaegnägevatele lastele jõudnud 574 abisaajani, omades olulist mõju nende igapäevaelus ja hõlbustades nende integratsiooni ühiskonda. https://access.uoa.gr/protoporia/index.php/gr/

E-Nable Greece on toetusgrupp, mis usub, et meie piirangud näitavad meie eripära. Me kavandame lihtsaid seadmeid (abiseadmeid, assisteerivaid proteese, harivaid komplekte) igaks vajaduseks ja igale inimesele, kellel on ülajäseme kehaline puue või nägemispuue. Meie kavandid keskenduvad sotsiaalsele kaasamisele, sotsiaalsetes tegevustes osalemise tõstmisele, igapäevaelu täiustamisele ja hariduse parandamisele. Need seadmed on ehitatud 3D-printimise tehnoloogiaga ja toimetatakse saajatele kohale tasuta. e-Nable Greece koolitab üksikisikuid, kes on seotud puuetega inimestega (nende õpetajaid, perekondi, sõpru) ja kõiki inimesi, kes on huvitatud 3D-printimise kasutamisest, et aidata kaasa vähemusrühmade sotsiaalse kõrvalejäetuse vähendamisele. e-Nable Greece edendab kõigi kodanike tegevust, millel on suur sotsiaalne mõju nende kohalikele kogukondadele ja enamgi veel toetab Euroopa sotsiaalse kaasamise eesmärki. e-Nable Greece on Ateena immigrantide ja pagulaste koordinatsiooni keskuse, Euroopa võrgustiku Let Her In (mis toetab Euroopa kodanikke, olles eriti fokuseeritud naistele) ja Euroopa innovatsiooni kaasava võrgustiku liige. https://enabling.gr/en/

Palade Põhikool on väike põhikool, mis asub Hiiumaa saarel. Koolis on 9 klassi 71 õpilasega. Viimased 5 aastat on Palade kool olnud kaasava hariduse toetaja ja propageerija, 2015. aastal osales kool riiklikus kaasava hariduse pilootprojektis, mille algatas ja mida koordineeris Haridus- ja Teadusministeerium. Projekti jooksul kohandas Palade kool klassiruumid ümber erivajadustega õpilastele sobivaks, koolitas õpetajaid ja mitmekesistas erivajadustega õpilaste kaasamise võimalusi tavahariduses. Sellest alates on kool olnud parim kaasava hariduse pakkuja Hiiumaal. Kool pakub hulgaliselt tugitegevusi ja individuaalset lähenemist igale õpilasele. Õpilastel on mitmekesine koolielu erinevate huviringide ja kooliürituste kaudu. Kool pakub ka sooja lõunat, hommikueinet ja ooteid, mida valmistatakse kohalikust toorainest ja järgides tervisliku toitumise põhimõtteid. Koolil on oma võimla, staadion, madalseiklusrada, tööõpetuse maja ja paljud teised meelelahutuslikud tegevused koostöös munitsipaalorganisatsioonidega. Lisaks kaasavale haridusele pakub kool suurepäraseid teaduse ja loodusega seotud tegevusi ning õpiprogramme koostöös Palade Loodushariduskeskusega, mis mängib kooli jaoks olulist rolli loodushariduse ja kultuuripärandi väärtustamisel ning tunniplaanide/programmide mitmekesistamisel. www.palade.edu.ee

Eurosuccess Consulting (EUROSC) on nõustamis- ja koolitusorganisatsioon, mis on aktiivne projektijuhtimise, koolitamise ja nõustamise valdkondades. Dünaamilise teadlaste tiimiga pakub Eurosuccess laiaulatuslikku teenuste paketti, mis on suunatud eri sihtgruppide ja organisatsioonide vajadustele, mis puudutavad nende elukestva õppe võimalusi Küprosel ja mujal. Organisatsioon pakub mitmeid erinevaid teenuseid nii Küprose avalikule kui ka erasektorile. See osaleb ka aktiivselt rahvusvahelistes projektides hästi väljakujunenud partnervõrgustike kaudu välismaal, mis põhineb selle asutaja tugeval varasemal kogemusel. Eurosuccess kuulub: Euroopa kutsehariduse foorumisse (EfVET), Rahvusvahelisse kaubandusnõukogusse, Euroopa Vanglahariduse Assotsiatsiooni (EPEA), Hariduslike Võtmekompetentside Võrgustikku (KeyCoNet võrgustik), Küprose kaubandus- ja tööstuskotta (CCCI) ja Küprose töötajate ja töösturite föderatsiooni ning Nicosia kaubandus- ja tööstuskotta (NCCI). Lisaks on Eurosuccess VET keskus saanud akrediteeringu Küprose inimressursside arengu ametilt, oluliselt avalikult ametilt, mis puutub koolitamisse ja haridusse. www.eurosc.eu