Webinars

1. 3D Printing Basics:
Applications for People with
Visual Impairment

Presentation 

2. 3D Printer Hardware:
Our first successful print

 

Presentation 

3. Tinkercad Design – What it is and How it Works

Presentation 

4. Tinkercad
part 2

5. Tinkercad
part 3

6. Cura Slicer
part 1

7. Slicing
part 2

8. INSIDE: Tools/ applications for 3rd printed material for the VI

Presentation 

9. Lesson plans for the visually impaired part I

10. Lesson plans
4 and 5

11. Pilot Phase 1

12. Pilot Phase 2

Presentation 

13. INSIDE WEBINAR 13

14. INSIDE webinar 14

TÄHTIS INFORMATSIOON

  • Veebiseminaride töökeeleks on inglise keel. 
  • Osalejad saavd enne igat veebiseminari hariduspaketi, mis sisaldab: seminari stsenaariumi, hariduslikku materjali nagu nt (esitlused, pdf-failid, videod jpm) ning teadmistekontrolli küsitlused hindamiseks.  
  • Kõik veebiseminarid salvestatakse ning laetakse pärast igat sessiooni üles projekti INSIDE veebilehele (https://insidestem.eu/)  
Et saada osalemise kohta tunnistust on oluline järgida järgmisi kriteeriume:
  1. Osalemine vähemalt 10-l seminaril 14-st ning täita nende kohta käivad teadmistekontrolli küsitlused
  2. Tagasisidevormi täitmine pärast igat veebiseminari (hindamine puudutab veebiseminaril saadud teadmiste ja oskuste rakendamist, mitte teie edusamme)
  3. Rakendama oma tunnis ajavahemikul jaanuar-mai 2022 ühte STEM projekti (on vaja esitada valmis tunniplaan)
  4. Luua koostöös teiste kolleegidega 1 STEM projekt (selle koostamiseks vajate eelnevalt loodud tunniplaani, mille alsusel hakkate projekti tegema) tuginedes oma klassi vajadustele.
Web SCIENCE logo
Web TECHNOLOGY logo
Web ENGINEERING logo
Web Math logo