Veebiseminarid

TÄHTIS INFORMATSIOON

  • Veebiseminaride töökeeleks on inglise keel. 

  • Osalejad saavd enne igat veebiseminari hariduspaketi, mis sisaldab: seminari stsenaariumi, hariduslikku materjali nagu nt (esitlused, pdf-failid, videod jpm) ning teadmistekontrolli küsitlused hindamiseks.

  • Kõik veebiseminarid salvestatakse ning laetakse pärast igat sessiooni üles projekti INSIDE veebilehele (https://insidestem.eu/) 

Et saada osalemise kohta tunnistust on oluline järgida järgmisi kriteeriume:

  1. Osalemine vähemalt 10-l seminaril 14-st ning täita nende kohta käivad teadmistekontrolli küsitlused
  2. Tagasisidevormi täitmine pärast igat veebiseminari (hindamine puudutab veebiseminaril saadud teadmiste ja oskuste rakendamist, mitte teie edusamme)
  3. Rakendama oma tunnis ajavahemikul jaanuar-mai 2022 ühte STEM projekti (on vaja esitada valmis tunniplaan)
  4. Luua koostöös teiste kolleegidega 1 STEM projekt (selle koostamiseks vajate eelnevalt loodud tunniplaani, mille alsusel hakkate projekti tegema) tuginedes oma klassi vajadustele.
Web SCIENCE logo
Web TECHNOLOGY logo
Web Math logo
Web Math logo